Firefighter Combat Challenge 2018

Firma LEADER już po raz drugi zaangażowała się w pomoc finansową przy organizacji II Powiatowych Zawodów FCC. Pogoda dopisała wspaniale, tak samo jak i zawodnicy. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, a ich uśmiechnięte twarze były dla organizatorów największą satysfakcją. W trakcie zawodów walka była bardzo zacięta, czasy zawodników bardzo zbliżone, drużyny zaskoczyły zaangażowaniem i wytrwałością.…

Firefighter Combat Challenge 2018

Zum zweiten Mal beteiligte sich die Firma LEADER an der finanziellen Unterstützung der Organisation des FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE-Wettbewerbs. Das Wetter war toll, genauso wie die Konkurrenten. Es gab viele Spiele für Kinder, und das Lächeln auf ihren Gesichtern war für die Organisatoren die wichtigste Bestätigung, dass das Fest erfolgreich ist. Während des Wettbewerbs war der…